אחריות

לכל שאלה או תביעת אחריות יש לפנות ישירות למשווק שהתקין את מערכת זיפטראק. משווקים מספקים זמן אחריות ותנאים משלהם, ובאחריותו של הלקוח לוודא את התנאים לפני רכישת המוצר.

 

אחריות זיפטראק – רכיבים

Ziptrak Pty Ltd (להלן: “החברה”) מתחייבת שכל רכיבי זיפטראק יהיו נקיים מליקויים בשימוש נכון וסביר לתקופה של שנתיים, החל מיום קבלת החשבונית.

 

התחייבויות

ההתחייבות היחידה של החברה הינה להחליף רכיבים מקוריים פגומים במהירות האפשרית.  האחריות אינה כוללת רכיבים מזויפים, התקנה או התקנה מחדש, או נזק משימוש לא נכון/ לא סביר.

הרכיבים שיוחלפו בהתאם לתנאי האחריות יסופקו ע”י החברה.

כל עלות הקשורה בהתקנה או התקנה מחדש של רכיבי זיפטראק המכוסה באחריות זו אינה באחריותה של החברה. החברה לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם בעת התקנת הרכיבים.

 

החרגות

להלן החרגות מאחריות זו:

  1. במידה ושימוש, שינוי או התקנה אינן עומדות בקנה אחד עם הוראות ההתקנה או הוראות השימוש.
  2. במידה ומוצר פורק והוחזר, עם ראיות ברורות של השחתה או נזק.
  3. במידה ולא עקבו אחרי ההוראות הכתובות שלנו להתקנה.